2018-02-20
Przystąpienie do programu "Owoce w szkole"

Szkoły Podstawowe i  ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia

Zmiany instytucjonalne:  Agencja Rynku Rolnego, która była instytucją nadzorującą programy „Mleko w szkole" i „Owoce i warzywa w szkle" została przekształcona w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Przystąpienie szkoły do programu następuje poprzez podpisanie z wybranym zatwierdzonym dostawcą umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw na druku przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Umowa podpisywana jest na każdy semestr roku szkolnego.

W odniesieniu do drugiego  semestru 2017/18  podpisywanie umów pomiędzy szkołą a dostawcą nastąpiło  do 15 stycznia 2018.

Szczegółowy grafik dostaw owoców i warzyw w drugim semestrze prześlemy Państwu indywidualnie.

Zgoda rodzica na udział dziecka w programie  POBIERZ 

Przedszkola, gimnazja, szkoły średnie  nie uczestniczą w „Programie dla szkół".