2018-04-19
Do Ściągnięcia - program "Owoce w szkole"

Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw w ramach programu na rok 2016/2017 (pobierz)

Ankieta dotycząca działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole" na rok 2016/2017 (pobierz)

Zgoda rodzica na udział dziecka w programie  POBIERZ